Det handlar egentligen inte om pengar.

Att sponsra oss eller andra sociala företag gör att vi kan hjälpa flera medmänniskor till social tillhörighet, sysselsättning och lön i stället för utanförskap och bidragsberoende.
Vi sysselsätter för närvarande ca 50 personer från Falkenberg, som annars hade haft svårt att få arbete och inkomst, men som med vår hjälp har fått både lön att leva på, och en social tillhörighet. Detta stärker individerna både fysiskt och psykiskt. Det får personen att växa och ger ett bättre och värdigare liv, och det blir till en win-win situation för alla!
Därför är det så viktigt att både kommuner, företag och privatpersoner hjälper de lokala sociala företagen som finns, så att de kan fånga upp så många medmänniskor som det bara går. Det gör man genom att sponsra oss, eller att anlita oss. Så hör av dej! Stort eller smått, allt är välkommet.
Hjälp oss att hjälpa fler!