En bekräftelse på att vi gör något bra

Falkenbergs Sparbank delade på lördagen återigen ut pengar, denna gång 1,3 miljoner kronor, till föreningslivet i kommunen. Fontänhuset och En trappa upp fick mest, dessutom i rena verksamhetsbidrag utan precisering av speciellt projekt.

– Och det känns som en bekräftelse på att det vi gör är viktigt och bra, sa Mikael Nilsson från det sociala företaget En trappa upp.
Totalt blir det 450 000 kronor i bidrag från Sparbanken till En trappa upp, fördelat på tre år med 150 000 kronor varje år.
Lika mycket får Falkenbergs Fontänhus, även det som ett verksamhetsbidrag.
– Vår verksamhet är medlemsstyrd och snart ska vi sätta oss ner för att närmare planera för nästa år, sa Jonas Lidström från Fontänhuset apropå hur pengarna ska användas.
– Det ger oss möjlighet att göra ännu mer, konstaterade Marie-Anne Persson från Fontänhuset och nämnde till exempel satsningar på odling och närproducerat som är en del i verksamheten.

En liten presentation: Det sociala företaget ”En trappa upp” har funnits i fem år, och driver för närvarande kaféer på Falkhallen, gymnasieskolan samt Falkenbergs och Varbergs museer. Företaget utför också servicetjänster inom bland annat kontorsverksamhet, flyttning och trädgård. Syftet är att ge anställningar till personer som av olika skäl, till exempel psykisk ohälsa, står långt från arbetsmarknaden. För närvarade har man cirka 25 anställda och ungefär lika många är inne på olika praktiker.
En trappa upp har, som många andra sociala företag, svårt att klara sig ekonomiskt och har efterlyst ett tydligare samarbete med till exempel kommunen och arbetsförmedlingen. Så i det läget är naturligtvis ekonomiska bidrag av betydelse.

Falkenbergs Fontänhus håller till i gamla Nybyhemmet vid Lasarettsvägen. Det är en mötesplats och verksamhet för personer som har eller har haft psykisk ohälsa, och som här ges ett sammanhang och en möjlighet att komma in i ett fungerande vardags- och kanske även arbetsliv.
Fontänhuset har funnits i 17 år i Falkenberg, och har stundtals också haft ekonomiska påfrestningar och utmaningar, som till exempel nu när man ligger i tvist om hyresbeloppet med fastighetsägaren.

Ytterligare 13 föreningar fick bidrag från Sparbankens så kallade Framtidsbank (se faktaruta). Banken införde denna utdelning av medel 2013, och har sedan dess fördelat 24 miljoner kronor till 159 olika projekt.
– Det är nästan så att man gärna accepterar att banken höjer räntan när man ser vart en del av vinsten går, skämtade Kålle Gunnarsson som var ”prisutdelare” på lördagens Sparbanksdag i Falkhallen.

Hallands Nyheter 2 sep, 2017