Föreläsningar

Vi informerar om vårt sätt att arbeta

Föreläsningar

Vi ger föreläsningar och tar emot studiebesök och informerar om vårt sätt att arbeta och vår företagsidé, vi ger hjälp och stöd vid start av nya kooperativ.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer