Vi behöver din hjälp!

Att anlita ett ASF betyder att man dels får jobbet gjort, men det betyder även att man gör en betydande samhällsinsats! De personer som fått arbete i ett ASF är medmänniskor som på grund av olika funktionshinder eller psykisk ohälsa  inte får jobb på den vanliga arbetsmarknaden. Genom att få ett arbete istället för bidrag, får dessa individer en lön som förbättrar deras ekonomi, en tillhörighet till en grupp och handledning så att de kan växa som personer. Man får värdighet och självkänsla, i stället för att hamna i utanförskap.
Och det är här DU kommer in! Anlita oss! Sponsra oss! Hjälp oss att fortsätta hjälpa våra anställda, och att anställa ännu flera! Det är så många som skulle må så mycket bättre av att komma ut  i arbete i stället för att fastna i bidragsberoende.
Stort tack till befintliga och kommande kunder och sponsorer! Utan er skulle vi inte klara oss!