Pressmeddelande 190619  

SKOOPI har certifierat tre arbetsintegrerande sociala företag

Nu är Kalmar Hunddagis, KOOPUS i Hedemora och En trappa upp i Falkenberg certifieriade. De är tre av landets arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Sverige som genomgått SKOOPI:s första certifiering och kvalitetssäkring enligt SIS standard för branchorganisationen.

Det har varit en lång process med fokus på samarbetet i företagen så att arbetsträningen blir på ett bra sätt genom hela certifieringen säger Mats Mårtensson från Koopus. I verksamheten är det mycket viktigt att vi arbetar på ett hållbart sätt för att både göra bra affärer och för att våra medarbetare ska kunna arbeta 100% av sin förmåga, hos oss ska även hundarna trivas säger Anneli Schnell på Kalmar Hunddagis. Det har stundvis varit utmanande att kombinera certifieringen med all vanlig verksamhet, tiden ska räcka till mycket säger Maria Nilsson på En trappa upp. Men det har varit ett roligt och utvecklande arbete också säger Maria.

SKOOPI är en intresseorganisation som arbetar för att stötta och stärka positionerna för ASF i Sverige. Det unika med ASF är att de förutom arbetsintegreringen återinvesterar sin vinst i verksamheten, är fristående från offentlig sektor och skapar delaktighet för medarbetarna. SKOOPI har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket för att certifiera ca 35 ASF i Sverige. Verksamhetsledare Viktoria Carlsén berättar: – Det har varit spännande att följa företagens arbete i processen. Nu när de är klara så har de en kvalitetssäkrad struktur för sina medarbetare, för deras försäljning av tjänster och varor. De erbjuder riktiga arbeten för människor som annars skulle ha svårt att få arbete. I certifieringen som genomförs med ett SIS-dokument i botten framgår tydliga krav på bland annat socialt ansvarstagande, medarbetarnas delaktighet i företaget och en plan för arbetsmiljöarbetet. Nu är det bevisat att certifieringen är ett bra instrument som vi fortsätter att utveckla. Vi är nu redo att ta emot nästa grupp av ASF som startar certifieringsprocessen efter sommaren.

Viktoria Carlsén, verksamhetsledare SKOOPI Tel: 073- 650 21 30

Mejl: viktoria@skoopi.coop, www.skoopi.coop

Pressmeddelande Certifierade SKOOPI juni 2019