En trappa upp ger sej ut på uppdrag

Det sociala företaget En trappa upp har inlett ett samarbete med länsstyrelsen och Region Halland. Medarbetarna ska röja fram fornlämningar och göra dem tillgängliga igen.

I en skogsdunge i Solhaga hörs en motorsåg. Det är Michael Nilsson som röjer träd på en kulle. En bit bort ligger Gezim Sokoli på alla fyra och sågar.

– Här ska tömmas, kullen ska göras synlig, säger Michael Nilsson.

En trappa upp har fått uppdraget från länsstyrelsen att röja fram flera fornlämningar i kommunen. Kullen i Solhaga är i själva verket en gravplats från bronsåldern men har fått stå orörd i säkert 20 år och växt igen. Nu ska den göras tillgänglig igen och skogsdungen ska bli ett trevligt strövstråk. Så småningom kommer länsstyrelsen att sätta upp informationsskyltar.

– Vi vill att det ska bli tillgängligt. Här har det också varit stenbrytning på 1800-talet så det finns mycket historia här, säger Lena Berglund på länsstyrelsen.

Tore Nilsson samlar ihop en bunt grenar och lägger i en hög. Pinnarna ska användas av barnen på Ur och skurförskolan till att bygga hyddor. Att det ligger död ved i skogen är bra för djurlivet.

Gezim Sokoli gillar sina nya arbetsuppgifter.

– Jag tycket det är jättekul faktiskt. Jag gick trädgårdsutbildning på gymnasiet, berättar han och tar ett nytt tag med sågen.

Ett socialt företag är för personer som av någon anledning står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Verksamheten drivs kommersiellt, organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet men utan vinstintresse. Överskottet återinvesteras istället i företaget.

– Pengarna går till att anställa fler personer. Det är vårt viktigaste mål, säger Lena Carlbom, en av de som var med och startade kooperativet för drygt två år sedan.

Röjningen i skogen är en del av En trappa upps multiservice som också erbjuder bland annat reparationer och flyttstäd till både företag och privatpersoner. Café Hjärtat i Falkhallen är en annan av företagets hörnstenar. De driver också kaféet på Falkenbergs museum och utför diverse administrativa uppgifter.

När En trappa upp startade var de nio personer. I dag är totalt 29 involverade i de olika verksamheterna.

Under hösten har kafémedarbetarna påbörjat ett arbete för att validera sina kunskaper som de skaffat sig i arbetet. Ett valideringsföretag kommer att kartlägga medarbetarnas olika kompetenser, till exempel inom livsmedelshantering, kassavana och hygien.

– Jag har jobbat på olika kaféer i många år men har ingen utbildning så det blir ett kvitto på att vi kan, säger Anno Karlsson som efter sin egen validering ska coacha andra genom processen.

Hallands Nyheter 20141010